Many many happy returns of the day in arabic

.

2023-06-07
    الأفعال و الأزمنة وتصريف الأفعال